Контроль якості

В аудиторській компанії «БЛИСКОР ГАРАНТ» розроблено та затверджено Політику та процедури забезпечення незалежності та внутрішнього контролю за якістю послуг, що надаються.

Відповідно до ст. 40 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності”, Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затвердженого наказом МФУ від 29.08.2019 № 362 та Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затверджених рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю ОСНАД від 30.08.2019 №5/7/13, Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ» пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, яка створена відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих та нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Рішення АПУ про проходження перевірки системи контролю якості № 44/2 від 26.08.2020 :

Результати зовнішньої перевірки системи якості аудиторських послуг аудиторської компанії «БЛИСКОР ГАРАНТ» підтвердили, що система контролю якості в компанії впроваджена та постійно вдосконалюється.

Професійна відповідальність застрахована ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР" :