Конфіденційність

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Робочі документи аудитора є власністю суб’єкта аудиторської діяльності. Доступ до робочих документів аудитора, а також до відомостей, що становлять професійну таємницю, можливий лише на підставі рішення суду, крім випадків проведення контролю якості аудиторських послуг уповноваженим відповідно до цього Закону органом, дисциплінарного провадження, в інших випадках, визначених законом, і добровільної згоди суб’єкта аудиторської діяльності..

Конфіденційність щодо інформації та документів, до яких є доступ під час надання послуг, є для Аудиторської фірми «Блискор Гарант» пріоритетом, тому що:

  • наше завдання – не нашкодити, а допомогти,
  • ми зацікавлені у довгострокових відносинах з клієнтами,
  • розголошення інформації суперечить закону.

За бажанням Замовника ми підписуємо двосторонній договір «Про конфіденційність».