Обов'язковий аудит

Обов'язковий аудит – основний напрямок діяльності Аудиторської фірми «БЛИСКОР ГАРАНТ».

Проведение такого аудита обязательно для:

 • АТ та ПрАТ;

 • Професійних учасників фондового ринку (торгівців цінних паперів, КУА, депозитарних установ, організаторів торгів на фондовому ринку)
 • Емітентів цінних паперів (облігацій, акцій та ін. ЦП)
 • КУА, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів;
 • Недержавні пенсійні фонди (НПФ)
 • Страховых компаний
 • Фінансових компаній – управителів ФФБ та ФОН
 • Кредитних установ
 • Кредитных союзов
 • Ломбардів
 • Засновників (юридичних осіб) професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ (у т.ч. банків)

Види аудиторських послуг, які пропонує аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ»

п/п

Вид обов'язкового аудиту

1

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої звітності публічних та приватних акціонерних товариств

2

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів (торговців цінних паперів, депозитарних установ)

3

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності ІСІ та КУА

4

Підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності підприємств під час реєстрації випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій

5

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів

6

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності КУА, які здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, а також НПФ

7

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності IT-компаній для «Дія Сіті»

8

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності інших фінансових установ (фінансових компаній, кредитних установ, ломбардів)

9

Перевірка фінансового стану засновників банків (крім фізичних осіб) та інших фінансових посередників

10

Перевірка фінансового стану засновників підприємств із іноземними інвестиціями (крім фізичних осіб) та інших фінансових посередників

11

Перевірка фінансового стану засновників акціонерних товариств (крім фізичних осіб) та інших фінансових посередників

12

Перевірка фінансового стану засновників страхових компаній (крім фізичних осіб) та інших фінансових посередників

13

Перевірка фінансового стану засновників інститутів спільного інвестування (крім фізичних осіб) та інших фінансових посередників

14

Підтвердження формування статутного капіталу та розміру власного капіталу професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ при отриманні/продовженні ліцензій

15

Підтвердження достовірності та повноти ліквідаційного балансу господарських товариств при ліквідації підприємства

16

Підтвердження достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу господарських товариств за їх реорганізації