Внутрішній аудит

З 08 січня 2012 року набули чинності зміни до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», згідно з якими фінансові установи протягом року (тобто до 08.01.2013 р. включно) зобов'язані привести свою діяльність відповідно до нових вимогами зазначеного Закону.

Таким чином, з 09.01.2013 року набирає чинності ст. 15-1 «Внутрішній аудит (контроль)» Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», згідно з якою у кожній фінансовій установі (страховій, фінансовій компанії, ломбарді, кредитному союзі, КУА АПФ та інших) має бути створено структурне підрозділ чи визначено особу щодо внутрішнього аудиту.

Слід зазначити, що співробітники служби внутрішнього аудиту (СВА) не можуть поєднувати свою роботу з обов'язками працівників, на які покладаються відповідальні функції за проведення фінансового моніторингу, контролера. Крім того, працівники СВА не повинні виконувати жодних функціональних обов'язків, які не пов'язані з діяльністю внутрішнього аудиту.

Тому Вам необхідно створити службу внутрішнього аудиту у фінансовій установі або визначити працівника, на якого виконуватиме функції внутрішнього аудитора. При цьому Вам необхідно розробити пакет документів щодо створення та функціонування служби внутрішнього аудиту.

Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ» пропонує Вам послугу з розробки повного переліку документації (під конкретний вид установи: зі вставкою реквізитів фінансової установи та конкретних дат, номерів, прізвищ тощо) щодо створення та функціонування служби внутрішнього аудиту у фінансовій установі, яка включає процедури проведення внутрішнього аудиту фінансової установи.

До переліку документації увійдуть:

1. Протокол (наказ) створення служби внутрішнього аудиту.
2. Положення про службу внутрішнього аудиту.
3. Положення про систему внутрішнього аудиту.
4. Кодекс етики внутрішнього аудитора.
5. Заява про незалежність внутрішнього аудитора.
6. Лист-підтвердження про дотримання етичних норм внутрішнім аудитором.
7. Посадова інструкція внутрішнього аудитора.
8. Наказ про затвердження річного плану роботи внутрішнього аудитора.
9. Річний план роботи внутрішнього аудитора.
10. Наказ про затвердження графіка внутрішніх перевірок на рік.
11. Графік внутрішніх аудитів на рік.
12. Бюджет робочого дня.
13. План проведення внутрішнього аудиту структурного підрозділу.
14. Таблиця виявлених фактів порушення законодавства.
15. Таблиця тестування оцінки системи бухгалтерського обліку.
16. Таблиця внутрішнього аудиту основних засобів.
17. Таблиця внутрішнього аудиту інвентаризації.
18. Таблиця внутрішнього аудиту фінансових інвестицій.
19. Таблиця внутрішнього аудиту виробничих запасів.
20. Таблиця внутрішнього аудиту товарно-матеріальних цінностей.
21. Таблиця внутрішнього аудиту дебіторську заборгованість.
22. Таблиця внутрішнього аудиту розрахунків з праці.
23. План коригувальних заходів щодо результатів внутрішнього аудиту.
24. Журнал реєстрації ознайомлень з коригуючими заходами та підтвердження їх
25. Протокол невідповідностей щодо результатів внутрішнього аудиту.
26. Звіт про проведення внутрішнього аудиту з наступними розділами:
 а) звіт про результати перевірки виконання планів фінансово-господарської діяльності
 б) звіт про результати перевірки дотримання принципів корпоративного управління
 в) звіт про результати перевірки стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 г) звіт про результати перевірки дотримання законодавства під час здійснення фінансово-господарських операцій
 д) звіт про результати перевірки стану активів
 ж) звіт про результати перевірки стану внутрішнього контролю
 з) звіт про результати перевірки стану системи управління ризиками
 і) звіт про результати перевірки дотримання законодавства у сфері запобігання та
 протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
27. Звіт про результати контролю за виконанням коригувальних заходів.

При замовленні документації щодо створення та функціонування служби внутрішнього аудиту Ви отримаєте три місяці безкоштовних консультацій з питань створення та функціонування служби внутрішнього аудиту. Відповіді на питання будуть надаватися протягом трьох робочих днів з моменту отримання питання.

Вартість такої послуги узгоджується індивідуально та залежить від параметрів компанії (обсяг документації/обсяг доходів).

Базова вартість послуги «Створення та функціонування внутрішнього аудиту у фінансовій установі» – від 15 000 грн./за 1 рік