Послуги для емітентів ЦП

ТОВ «УкрЕкоБудІнвест» надає такі види послуг:

 • надання консультаційних послуг щодо організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів:
 • визначення термінів та дат проведення загальних зборів акціонерів, переліку питань порядку денного, тощо;
 • визначення термінів та дат проведення засідань наглядової ради, переліку питань порядку денного засідання наглядової ради, порядку, строків подання пропозицій акціонерами до порядку денного щодо кандидатів до складу органів товариства, порядку та строків прийняття рішення наглядовою радою, порядку та строків подання розпоряджень до НДУ, консультування з інших питань щодо діяльності наглядової ради;
 • консультування щодо роботи реєстраційної та лічильної комісії, підготовка проектів протоколів, звітів та інших документів щодо діяльності цих комісій;
 • консультування щодо підготовки протоколу загальних зборів та/або підготовка проекту протоколу загальних зборів акціонерів, підготовка інших проектів документів щодо організації та проведення загальних зборів, підготовка звітів, особливої ​​інформації тощо;
 • консультаційне супроводження під час проведення загальних зборів акціонерів;
 • консультування щодо випуску та обігу цінних паперів, організація випуску, організація взаємодії зі всіма учасниками випуску, складання проектів документів тощо;
 • представлення інтересів Клієнта у відносинах з НКЦПФР та іншими державними органами у питаннях, що стосуються випуску та обігу цінних паперів;
 • консультування щодо захисту інтересів Клієнта, що витікають із володіння ним цінних паперів, а також як емітента цінних паперів;
 • підготовка та подання до НКЦПФР звітів з цінних паперів (річний звіт), особливої ​​інформації емітента цінних паперів тощо;
 • консультування корпоративного секретаря;
 • надання інших послуг консультативного характеру на користь Клієнта або зазначених ним осіб.

 «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»