М С Ф О

Основним методом складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ є трансформація, яка передбачає перегрупування облікової інформації, підготовленої за українськими стандартами бухгалтерського обліку (НП(С)БО), у звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ. Вся бухгалтерська інформація, сформована з НП(С)БО, аналізується, і відповідно до вимог МСФЗ до неї вносяться необхідні коригування.

 

Сертифіковані фахівці нашої компанії допоможуть провести поетапний процес трансформації звітності МСФЗ для Вашого підприємства, а саме

 • Розробка облікової політики;
 • Вибір валюти оцінки та валюти подання звітності;
 • Незалежна експертна оцінка (за потреби) активів з метою визначення їх справедливої ​​вартості на дату переходу на МСФЗ при застосуванні вперше;
 • Розрахунок вхідних залишків;
 • Розробка трансформаційної моделі;
 • Розробка (за потреби) додаткового плану рахунків з МСФЗ та таблиці відповідності українського плану рахунків плану рахунків з МСФЗ;
 • Оцінка корпоративної структури компанії (для визначення дочірніх та залежних підприємств, які необхідно включити до звітності);
 • Визначення характерних галузевих особливостей підприємства та збирання інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань;
 • Перегрупування та перекласифікація статей звітності з НП(С)БО в МСФЗ;
 • Кінцева трансформація звітності за міжнародними стандартами.

За результатами проведеної роботи надається комплект фінансової звітності разом із висновком незалежних аудиторів, складеної відповідно до принципів МСФЗ

 • трансформований звіт про фінансове становище,
 • трансформований звіт про сукупний дохід,
 • трансформований звіт про рух коштів,
 • трансформований звіт про зміни капіталу,
 • Примітки до фінансової звітності.