Аудиторські послуги

Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ» надає такі аудиторські послуги:

• Аудит за завданням іноземних аудиторських компаній, у т.ч. з метою включення українських компаній до консолідованої звітності іноземної (міжнародної) групи;
• Аудит із спеціального завдання (перевірка конкретних областей за завданням замовника) з написанням звіту з перевірки;
• Податковий аудит (перевірка правильності обчислення податків, ведення податкового обліку, заповнення податкової звітності);
• Оглядова перевірка звітності з написанням листа посібнику з виявлених порушень та помилок;
• Перевірка щодо виявлення ризиків шахрайства (за завданням замовника) з написанням звіту з перевірки;
• Перевірка нефінансової звітної інформації з написанням листа до керівництва;
• Аутсорсинг виконання функцій внутрішнього аудиту:
a. за спеціальним завданням;
b. як систематична діяльність;
• Постановка та комплексне методологічне забезпечення ведення обліку,
• Розробка облікових політик;
• Аутсорсинг ведення бухгалтерського обліку;
• Аудиторський та бухгалтерський супровід процесів придбання, злиття, поглинання, виділення, ліквідації;
• Трансформація, консолідація звітності відповідно до МСФЗ (IAS/IFRS);
• Послуги податкового адвоката:
a. складання заперечення акт податкової перевірки;
b. участь у розгляді справи про податкове правопорушення;
c. представництво у суді з податкових спорів;
• Послуги щодо податкового планування (перспективний розрахунок податкового навантаження, складання оптимальної податкової політики);
• Консультування з питань бухобліку, оподаткування, консультаційний супровід.
• Послуги зі складання Звіту про управління (для середніх та великих підприємств)